Skip to content
EUSL Logo

EUSL Consulting

Om vår digitala assistent

Care to Change the World

EUSL Logo

Digital assistent

Till att börja med, vad gör en digital assistent? Svaret är allt det där som man egentligen inte vill göra själv. Det kan vara fakturor, bokföring, avtalshantering eller vad som helst annat som man antingen tycker tar för lång tid, är för svårt eller bara helt ointressant. 

EUSL Consulting avlastar i första hand hela European Social Label med olika uppgifter men är också grunden för all verksamhet. Är det ett avtal som påverkar hela verksamheten, då hamnar det här. Smidigheten är uppenbar, istället för flera fakturor blir det bara en. Tacksamt för alla.

EUSL Logo

Assistenter utanför vår egen verksamhet

I nästa steg stöttar EUSL Consulting våra egna medlemmar, främst de som kommer via entreprenörsprogrammet Social Green House. Men det gäller även vanliga företag som kan avlastas så de får mer tid över till sin vanliga verksamhet. 

Slutligen vill vi hjälpa så kallade ASF-företag i Sverige med att få struktur och ordning och reda på sin verksamhet. Eldsjälar behövs alltid men strukturen kommer nödvändigtvis inte av sig själv. Här har EUSL Consulting ett stort egenintresse av att kunna bistå så att medarbetarna inom ASF får mer uppmärksamhet.

EUSL Logo

Ett gemensamt mål

Ingen ska behöva vara utan sysselsättning i mer än 30 dagar. Det är European Social Labels uttalade mål. Detta uppnås tillsammans med det hundratal organisationer som ingår i verksamheten, våra medlemmar och myndigheter. Målsättningen är att kunna föra samman den idéburna och den privata sektorn. För att klara detta behövs en hög transparens för vad vi gör och framför allt hur vi gör det. Utan att verksamheten ska upplevas som toppstyrd ska en flexibel modell mejslas fram genom tydlig ledning med geografiskt individuella mål. Detta är anledningen till att ha så många separata verksamheter som det ändå är. För att detta ska nås, skapas EUSL Consulting, inte bara som en avdelning i en verksamhet utan som en egen juridisk organisation. För oss är det avgörande att den är självbärande och kan agera utan intressen från andra.