Skip to content
EUSL Logo

EUSL Impact

Förändring kommer inifrån oss själva och vilket avtryck vill vi lämna efter oss

En division inom European Social Label

Care to Change the World

EUSL Logo

Introduktion

EUSL Impact är den sjätte divisionen inom European Social Label. Här fokuseras mycket på den egna utvecklingen då European Social Label ska driva förändring, inte bara vara en del av det. En del verkar resonera att en förändringsprocess har en start och ett stopp medan här är förändringen varje dag. Förändring kommer inifrån oss själva och appliceras på övriga divisioner, andra medlemmar och genom våra verksamheter på omvärlden. Här handlar om vilket avtryck vi vill lämna efter oss med fokus på hur det ska gå till i praktiken. Lösningarna som tas fram måste vara hållbara ur flera perspektiv, annars blir de inte mycket bättre än vad som redan finns idag. Här skapar vi nya och fler förutsättningar för näringslivet till att arbeta mer med olika utanförskapsfråga, även för de som inte är medlemmar. Här finns en stor prestigelöshet i det som görs och det viktiga är att fler får ta del av samhällets utbud.

EUSL Logo

Verksamheter

EUSL Impact fokuserar mycket på att vara en mänsklig röst utåt för European Social Label. Utöver projektutveckling ligger sociala medier, möten och beslut från styrelserum, utbildning för medlemmar och vårt valideringssystem här. Här finns även EUSL Consulting som sköter klustrade tjänster internt men som även kan bistå medlemmar med liknande lösningar. 

Start

EUSL Boardrooms

Direkt från styrelserummen. Varje verksamhet är sin egen juridiska entitet och kontrolleras därmed utifrån en egen styrelse. Besluten kan komma uppifrån i ett hierarkiskt perspektiv men avsikten är att ge en högre frihet. Här presenteras alla möten, agendor och beslut på ett strukturererat sätt.

Start

EUSL Consulting

Som en direkt koppling till EUSL Boardrooms är EUSL Consulting i grunden till för de tjänster en verksamhet med flera inriktningar behöver. Dessa består i huvudsak av klustrade tjänster inom ekonomi, asset management och liknande. Även medlemmar kan få hjälp med detta.

Start

World F*cked by Design

Vår egna lilla bloggportal och sociala medier plattform med det kanske uppseendeväckande namnet WFBD. Vi har en genomgående arbetsuppgift inom World Social Label att kommunicera både medgångar och motgångar med våra medlemmar och omvärld.

Start

EUSL Ignite

Ska man lösa Sveriges, Europas och eventuellt världens problem och utmaningar med integrationen i samhället måste man vara beredd på att jobba hårt och inte vara rädd för att misslyckas. EUSL Ignite är European Social Labels egna projektavdelning där varje idé stöts, blöts och testas innan det antingen fördelas ut inom en division eller blir en egen division. 

”Målsättningen är att på ett kontrollerat sätt kunna testa mer eller mindre goda idéer. Det är ingen här som tror att allting kommer fungera bara för att vi önskar det och vi är inte rädda för att testa oss fram eller bränna oss längs vägen”

Start

World Social Symposium

Oavsett om det är i ett marknadsområde i Sverige, på nationell nivå eller på internationell nivå så är lösningen på utanförskap och social integration densamma; Näringsliv och utbildning. Det spelar heller inte någon större roll om det är inom EU, i Afrika, Asien eller Amerika. Därför skapades EUSL Social Symposium för att hålla i seminarium, konferenser och utbildningar inom social integration

”Förmågan att dela och sprida kunskap är inte så enkel som man kan tro, särskilt inte inom ämnen som de flesta inte förstår. Social integration är ett känsligt ämne men kan vi få det till en affärsmodell kanske fler lyssnar”

Valideringssystemet

Vårt egenutvecklade valideringssystem, kallat WCSR LIFE – World Corporate Social Responsibility Life – bygger ursprungen på ISO26000 standarden och har utifrån det fått en del uppgraderingar längs vägen. I grund och botten är det ett gamifierat poängsystem som tillåter att ett enskilt företag i källaren ska kunna konkurrera med en stor butik med hundratals anställda. Resonemanget är att alla kan göra något. 

”Systemet är fördelat på tre kategorier, två resultat och en effekt- kategori. Utan en lägsta-nivå kan alla vara delaktiga”

Start

WCSR

Huvuddelen i valideringssystemet kallas kort och gott WCSR och internt kallas det för Bemötande- guiden. Det är ett program för hur vi själva vill bli bemötta i samhället utifrån olika perspektiv och förutsättningar och sedan appliceras det på medlemmar inom World Social Label. I steg två marknadsförs vad medlemmar gör och vad de jobbar för med målsättningen att få en varumärkesutveckling.

Start

EUSL LGBT och Glogala Målen

En del kanske kan tycka att det är märkligt att kombinera LGBT (HTBQI+ på svenska) med de 17 Globala Målen men syftet är egentligen snarlika: Inga orättvisor, ett jämställt samhälle, utbildning, arbete och att få vara den man själv är utan att riskera att bli utsatt för trakasserier, våld eller ännu värre. Som medlem i World Social Label och European Social Label tar man ställning för detta och arbetar för ett mer inkluderande samhälle

Start

Green Faith Earth

Från början var det sagt att World Social Label och European Social Label inte skulle vara särskilt delaktiga i arbetet för en bättre miljö men efter lite efterforskning så togs beslutet, varav Green Faith Earth kom till. Precis som med WCSR är det ett poängbaserat system utan minimiinsatser vilket ska tillåta att alla gör något. Tillsammans skapar det en totalpoäng som visar hur bra våra medlemmar är på att arbeta med det hållbara.

Kontakta oss

Vi vill alltid höra ifrån er! Beröm, kritik, förslag, synpunkter, har vi kanske brustit i något? Oavsett vilket är det lika välkommet. Kontakta oss via mail, telefon eller varför inte sända oss ett meddelande direkt via hemsidan!